top of page

PRIVACYBELEID

Dit is de website van PUUR chocolat (BVBA Choc o pure)

Ons postadres is:
Gistelse Steenweg 400

8200 Sint-Andries (Brugge)

Ons bedrijf is gevestigd op dit adres:
Gistelse Steenweg 400

8200 Sint-Andries (Brugge)

 

 

Uw persoonsgegevens, onze verantwoordelijkheid

Op deze website en binnen de uitvoering van onze activiteit verzamelen we persoonsgegevens. Deze gegevens worden door ons bedrijf beheerd.

Bij een bezoek aan onze site bewaren we:

 • uw domeinnaam (IP-adres) als u een bezoek brengt aan onze webpagina's

 • uw e-mailadres als u boodschappen nalaat op het contactformulier van deze website

 • uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert

 • alle informatie met betrekking tot de pagina's van andere sites die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan

 • alle informatie met betrekking tot de pagina's die u op onze site geraadpleegd hebt

 • alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie)

 

Deze informatie wordt gebruikt

 • om de inhoud van onze website te verbeteren

 • binnen het onderhouden van de klantenrelatie

 • om het leveren van onze diensten mogelijk te maken

 • voor onze eigen financiële administratie

Veiligheid

Als wij uw gegevens ontvangen of overdragen op onze website of binnen onze commerciële relatie, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site. Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie, gebruiken wij een beveiligde server.

 

Hoe ons contacteren in verband met ons privacy beleid?

 • Wenst u te reageren op ons privacy beleid, dan kan u ons contacteren:

- via e-mail: info@puurchocolat.be

- via telefoon: 050/691 692

- per post: Gistelse Steenweg 400, 8200 Sint-Andries (Brugge)

 

 • Als u ons uw e-mailadres of postadres meedeelt en aangeeft dat wij u mogen contacteren, kan u periodieke mailings ontvangen van ons, met informatie over producten en diensten en opkomende evenementen. Als u dergelijke mailings niet meer wenst te ontvangen, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres. 

Wij delen uw gegevens niet met commerciële partners, tenzij u daar expliciet toestemming voor geeft.

NB: In dit laatste geval mag u niet vergeten ons uw exacte naam en uw adres (correct gespeld) mee te delen. Wij verbinden er ons toe uw gegevens te schrappen.

 • Als u ons uw telefoonnummer meedeelt en aangeeft dat wij u mogen contacteren, kan u telefonisch of via tekstberichten (SMS/MMS/ed) gecontacteerd worden door ons bedrijf met betrekking tot informatie over onze producten en onze diensten of over opkomende evenementen. Wij delen uw gegevens niet met commerciële partners, tenzij u daar expliciet toestemming voor geeft.

Indien u dergelijke telefonische oproepen niet (meer) wenst te ontvangen, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

NB: In dit laatste geval mag u niet vergeten ons uw exacte naam en uw adres (correct gespeld) mee te delen. Wij verbinden er ons toe uw gegevens te schrappen.

 • Als u van geen enkel bedrijf nog mailings of telefonische oproepen wenst te ontvangen, contacteer dan de Robinson-lijst van het Belgisch Direct Marketing Verbond (online: www.robinsonlist.be, gratis telefoonnummer: 0800-91 886 of per post: BDMV, Robinson list, Buro&Design Center, Heizel Esplanade B46, 1020 Brussel)

 

 • Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google").

Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 

 • Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons "privacy-beleid". In dat geval, zullen wij u contacteren alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

 • Wij houden uw gegevens niet langer bij dan noodzakelijk, en troffen de nodige maatregelen om uw gegevens adequaat te beveiligen.

 

U heeft het recht:

 • om kosteloos kopie te ontvangen van uw persoonsgegevens die wij bewaren;

 • om uw persoonsgegevens bij te werken of corrigeren;

 • om uw persoonsgegevens uit onze databank te laten verwijderen, in zoverre er geen wettelijke bepalingen ons verplichten uw persoonsgegevens te bewaren;

 

Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens kan u indienen bij:

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Drukpersstraat 35 
1000 BRUSSEL
Tel. 02/274.48.00
Fax. 02/274.48.35
commission@privacycommission.be

 

Indien u bovenstaande rechten wenst uit te oefenen, dan kun u zich richten tot BVBA Choc o pure. Alvorens aan uw verzoek te voldoen, kunnen wij u vragen om een identiteitsbewijs voor te leggen. 

bottom of page